Top

Japanse scheppingsverhalen

KojikiDe kern van veel Japanse scheppingsverhalen is terug te vinden in een aantal bewaard gebleven Japanse boeken, zoals de Kojiki, Nihon Shoki, Shintoshu en de Hotsuma Tsutae.

Vooral de Kojiki of ‘Verslag van Oude Zaken’ (712 na Chr.) geeft het oudst bekende overzicht van de legenden en geschiedenis van Japan. 

Net als bij alle andere mythologieën kent ook de Japanse mythologie een hele reeks aan scheppingsverhalen. Hierin worden verklaringen gegeven over hoe de wereld is ontstaan en hoe het grote aantal Japanse goden opstond. 

Er wordt verteld hoe Japan geschapen is en hoe de aarde bevolkt werd. Ook de oorsprong van de Japanse keizerlijke familie wordt vanuit die scheppingsideologie verklaard. Zodoende hebben de leden van de keizerlijke familie een goddelijke status gekregen. 

De Japanse keizerlijke dynastie


De titel ‘Tenno’, waarmee de Japanse keizer aangeduid wordt, wil zoveel zeggen als: ‘hemelse keizer’. De Japanse keizer zou namelijk een rechtstreekse afstammeling zijn van de zonnegodin Amaterasu. Zelfs de Japanse keizerlijke kroonjuwelen zouden erfstukken zijn die de zonnegodin volgens de verhalen heeft doorgegeven aan haar afstammelingen.

Japanse kroonjuwelenOp de eerste plaats bestaan de kroonjuwelen uit een bronzen spiegel en een hanger van jade.

Hiermee werd Amaterasu uit een grot gelokt waarin ze zich verborgen hield, zodat de zon een tijd niet scheen.

Het derde voorwerp is een zwaard dat de dondergod Susanoo vond in de staart van een draak die hij versloeg. Dat zwaard had hij als zoenoffer aan zijn zuster Amaterasu gegeven. 

De zonnegodin gaf deze tekenen van waardigheid en autoriteit aan haar kleinzoon Ninigi toen deze de opdracht kreeg om orde op zaken te stellen op aarde.

De aardse goden waren ongehoorzaam en toonden geen respect meer voor de hemelse goden, zodat Ninigi moest ingrijpen. 

De achterkleinzoon van Ninigi was Iwarebiko, die als eerste legendarische keizer onder de naam Jimmu in 660 na Christus op de Japanse troon kwam. 

Vermenging mythologie met historie, gebruiken en gewoonten


Voor westerlingen lijkt deze vermenging van ‘echte’ historie en legende een moeilijk te begrijpen zaak. Voor een Japanner maakt dit echter deel uit van de werkelijkheid. Voor hem is de Tenno een afstammeling van de goden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven daarom Japanse kamikaze piloten met graagte hun leven ter ere van de keizer van Japan. 

Als je een Japanner echt wilt leren kennen, dan kun je niet om de Japanse mythologie en folklore heen. Veel dagelijkse gebeurtenissen, gewoonten, rituelen en gebruiken worden verklaard vanuit de enorme hoeveelheid verhalen die Japanners kennen. 

Hierin vormen de scheppingsverhalen over het ontstaan van de wereld, Japan en de vele goden, godinnen en godheden een belangrijk onderdeel. 

Meer Japanse scheppingsverhalen: