Top
Aanbiedingen

Yakuza

Zoals veel landen kent ook Japan georganiseerde misdaad. Deze wordt yakuza genoemd. De naam is afkomstig van een Japans kaartspel dat hana-fuda ( ‘bloemenkaarten’) heet. Dit spel lijkt heel veel op ons kaartspel eenentwintigen of Black Jack.

Bij hana-fuda moet je echter het getal 19 in plaats van het getal 21 zien te halen. Als je in dit spel de combinatie ya (8), ku (9) en sa (3) trekt, kom je op een totaal van 20. Je bent dan verder kansloos en valt uit het spel.

Yakuza clanEen yakuza vindt van zichzelf dat hij buiten het ‘normale’ spel van de samenleving staat, waardoor hij zich niet aan de regels hoeft te houden. Veel leden komen bovendien voort uit de lagere delen van de bevolking.

Als iemand zich aansluit bij één van de verschillende yakuza clans, wordt de baas van die clan zijn ‘vader’ en worden de andere leden zijn ‘broers’.

Een yakuza syndicaat biedt niet alleen kameraadschap, maar ook geld, status en autoriteit. Een nieuw lid wordt opgenomen in een groep waarin hij zich nuttig en gewaardeerd kan voelen.

Er bestaat geen enkele drempel of voorwaarde om te kunnen toetreden.
Voor de yakuza maakt het niet uit tot welke bevolkingsklasse je behoort of uit welk land je komt. De clan neemt je op en zorgt voortaan voor je. Daar staat dan wel tegenover dat er vanaf het moment van toetreding strikte gehoorzaamheid, loyaliteit en trouw van je verwacht wordt.

Een yakuza ziet zichzelf als machi-yakko: een redder en helper van het volk. De yakuza bestond al voordat er sprake was van reguliere gerechtshoven waar iemand zijn recht kon halen.

Als je eigen ‘civiele’ clanhoofd je niet kon of wilde helpen bij het oplossen van een geschil, dan kon je hulp zoeken bij de lokale yakuza. Tegen betaling loste die dan het probleem op, hoewel dat op een wat grovere manier gebeurde dan als je naar de politie zou zijn gegaan.

Samurai T-shirt Yakuza LegacyYakuza zien zich nog steeds als een soort Robin Hoods die de bevolking helpen als er iets aan de hand is. Het geld dat ze verzamelen met hun illegale activiteiten zien ze dan ook als een soort belasting.

Tijdens de aardbeving in Kobe in 1995 organiseerde de plaatselijke yakuza clan, de Yamaguchi-gumi, noodhulp inclusief een helikopter. Hierbij reageerden de yakuza heel wat sneller, georganiseerder en effectiever dan de trage Japanse overheid.

Zo’n zelfde staaltje werd herhaald bij de meer recente Tohoku aardbeving en tsunami in 2011. Toen stelde de yakuza haar kantoren open voor vluchtelingen en zonden ze tientallen trucks met hulpgoederen naar het getroffen gebied.

Dit soort acties maken dat yakuza clans nog voor een groot deel getolereerd worden door de bevolking en samenleving. Hierdoor kan de yakuza nog steeds semi-legitieme kantoren aanhouden en worden sommige groepen nog steeds in de telefoonboeken van Tokio en Osaka vermeld met adres en al. 

Meer over de yakuza: